Granplywood

Metsä Wood levererar ett stort antal konkurrenskraftiga och miljövänliga lösningar för uppfyllande av de högt ställda kraven inom byggbranschen samt annan industri eller hem- och inredningssektorn. Lösningarna är utvecklade i Finland med nordiskt trä av hög kvalitet som råmaterial.

Metsä Wood har ett mångsidigt produktsortiment som är tillverkat av råmaterial med hög kvalitet. Produkterna levereras med effektiv logistik och en lokal kundservice med utpräglad serviceanda. Företagets målsättning är att vara väl insatt i kunders verksamheter för att kunna utveckla de mest effektiva tekniska lösningarna. Produkterna är certifierade och uppfyller de strängaste krav som ställs på byggmaterial.

Metsä Wood Spruce plywood är konstruktionsskivor av högsta kvalitet. De är ett utmärkt val för användning i bärande konstruktioner inomhus och utomhus. Även andra konstruktioner där höga krav ställs på styrka, dimensionsstabilitet och mångsidighet hos ett lättbyggnadsmaterial.

Alla Metsä Wood plywood produkter för byggnadsändamål är CE märkta och deklarerade materialvärden finns i respektive DoP dokument. P30 märkningen är ogiltig från den 1 september 2016. För mer info, klicka här.

Största fördelarna med Metsä Wood Granplywood

Tekniska egenskaper

 • Lätt och dimensionsstabil 
 • Stark och styv 
 • Både lastbärande och förstyvande funktion
 • Tålig mot slag, stötar och annan mekanisk åverkan
 • Enkel att montera
 • Lätt att bearbeta med vanliga verktyg för trä
 • Lätt att montera med vanliga fästdon för trä
 • Finns med raka kanter eller med not och fjäder
 • Finns i halvformat

Hållbarhet

 • Vatten- och väderresistent lim
 • Bättre naturligt motstånd mot mögel jämfört med furuplywood
 • Låga emissioner
 • Miljövänlig (litet ekologiskt fotavtryck)

Bestämmelser för konstruktionsplywood i Sverige

SP utfärdade tidigare certifikat för plywood i klassificering P30. Även Metsä Wood Spruce plywood hade tidigare denna klassificering. Klassificeringen P30 kom från den tidigare BKR, som upphörde att gälla redan 2011 och är ersatt av EKS. Europeiska Kommissionen kräver dessutom att alla nationella certifikat som överlappar CE märkningen skall ogiltigförklaras och dras tillbaka. Därför beslutade SP att ogiltigförklara P-certifikatet efter den 31 augusti 2016.

Alla statiska beräkningar i Sverige skall utföras enligt Eurocodes och genom deklarerade materialvärden enligt CE märkta byggprodukter och deras respektive DoP dokument (Declaration of Performance / Prestandadeklaration). CE märkning enligt CPR (Construction Products Regulation / Förordningen om Byggprodukter) är obligatorisk för många byggmaterial och detta gäller även för plywood.

Alla Metsä Wood plywood produkter för byggnadsändamål är CE märkta och deklarerade materialvärden finns i respektive DoP dokument (se www.metsawood.com/dop).

 • Metsä Wood Spruce plywood är fortsatt samma kvalitetsprodukt som tidigare, men exklusive P30 märkningen, eftersom denna är ogiltig från den 1 september 2016.