Kerto® LVL

Fast, Light, Green

 


Få alla fördelar från trä och all styrka från kompositmaterial 

Kerto® LVL är en LVL-produkt (laminated veneer lumber) som används i alla typer av konstruktionsprojekt, från nybyggnation till renoveringar och reparationer. Kerto LVL är otroligt stark och dimensionsstabil och det finns ingen risk för vridning eller böjning. Den får sin höga hållfasthet från det homogena limmade materialet.

Kerto LVL är tillverkad av 3 mm tjocka svarvade faner som limmas ihop för att skapa en sammanhållen skiva. Skivan kapas till rätt längd och sågas till balkar, reglar eller skivor i de storlekar som kunderna efterfrågar.

Kerto LVL-produkter är CE-märkta och certifierade av Eurofins Expert Services Oy.

Kerto® LVL S-beam ger möjlighet till långa spann

En av de utmärkande egenskaperna med Kerto LVL S-beam är att fibrerna löper
längs balken i alla lager. Den färdiga skivan är tvärkapad och sågas längs med fibrerna efter beställning. Kerto LVL S-beam levereras normalt som raka balkar men kan även specialkapas och formas efter behov.

Kerto LVL S-beam har utmärkta tekniska prestanda och är enkel att hantera. De grundläggande egenskaperna är styrka, dimensionell precision och stabilitet. Kerto LVL S-beam är det bästa valet när balkar med långt spann och minimal nedböjning eftersträvas.

Läs mer på engelska.

Kerto® LVL Q-panel stabiliserar konstruktioner

Kerto LVL Q-panel är en lastbärande, förstyvande och dimensionellt stabil skiva som kan användas i de mest krävande konstruktioner. Kerto LVL Q-panel kan användas i Kerto-Ripa-element som skapar högkvalitativa vägg- och takkonstruktioner. Det går att göra hål i väggarna för HVAC-utrustning utan att den lastbärande kapaciteten minskas avsevärt.

Kerto LVL Q-panel är korslimmat Kerto. Det innebär att en femtedel av skikten limmas korsvis. Den här konstruktionen förbättrar den laterala böjstyrkan och gör skivan styvare, vilket förbättrar skjuvstyrkan när de används som balkar. Korslimmad faner reducerar fuktbaserade variationer över skivans bredd betydligt.

Läs mer på engelska.

Kerto® LVL L-panel för lätta och icke bärande användningsområden

Kerto LVL L-panel är en ny LVL-produkt som främst är utformad för lätta och icke bärande användningsområden och kunden har möjlighet att välja anpassade dimensioner som passar de egna behoven. L-panel produceras i stora format, men kan även sågas till en anpassad storlek på begäran.

Kerto LVL L-panel kombinerar goda tekniska prestanda med låg vikt och formstabilitet, samtidigt som den har goda hållfasthetsegenskaper. L-panel är en korslimmad skiva med cirka 20 % faner i tvärgående riktning. L-panel passar perfekt för lätta och icke bärande väggskivor, takskivor, möbler, lådor, dörrar och fönster. I specialtillämpningar kan den även fungera som en lättare bärande balk och pelare.

Läs mer på engelska.

Kerto® LVL T-stud för formband

Kerto LVL T-stud liknar Kerto LVL S-beam men är tillverkad av lättare faner. Den är rak och dimensionellt stabil på liknande sätt som Kerto LVL S-beam. Det gör att den passar perfekt för lastbärande och icke lastbärande konstruktioner i ytter- och innerväggar.

Med Kerto LVL T-stud är det lätt att konstruera höga väggar som håller sig raka. Kerto LVL T-stud går att använda med alla skivmaterial som är lätta att montera utan specialverktyg.

Läs mer på engelska.