Bestämmelser för konstruktionsplywood i Sverige

Metsä Wood plywood produkter för byggnadsändamål är CE märkta

Published: 17/11/2016 12:00 AM

 

Metsä Wood granplywood 

SP utfärdade tidigare certifikat för plywood i klassificering P30. Även Metsä Wood Spruce plywood hade tidigare denna klassificering. Klassificeringen P30 kom från den tidigare BKR, som upphörde att gälla redan 2011 och är ersatt av EKS. Europeiska Kommissionen kräver dessutom att alla nationella certifikat som överlappar CE märkningen skall ogiltigförklaras och dras tillbaka. Därför beslutade SP att ogiltigförklara P-certifikatet efter den 31 augusti 2016.

Alla statiska beräkningar i Sverige skall utföras enligt Eurocodes och genom deklarerade materialvärden enligt CE märkta byggprodukter och deras respektive DoP dokument (Declaration of Performance / Prestandadeklaration). CE märkning enligt CPR (Construction Products Regulation / Förordningen om Byggprodukter) är obligatorisk för många byggmaterial och detta gäller även för plywood.

Alla Metsä Wood plywood produkter för byggnadsändamål är CE märkta och deklarerade materialvärden finns i respektive DoP dokument (se www.metsawood.com/dop).

  • Metsä Wood Spruce plywood är fortsatt samma kvalitetsprodukt som tidigare, men exklusive P30 märkningen, eftersom denna är ogiltig från den 1 september 2016.