Fotoserien Fast, Light and Green fångar själva essensen i framtidens byggande

Fast, Light, Green photo series

See all photos

Fotoserien Fast, Light and Green fångar själva essensen i framtidens byggande

En hyllning till träets estetiska värden

Published: 29/06/2016 09:45 AM

Metsä Woods fotoserie med den prisbelönta finska fotografen Kimmo Syväri fångar de estetiska värdena hos trä från ett nytt perspektiv, men har också en djupare innebörd. Megatrender som urbanisering och klimatförändringar utgör nya utmaningar för byggsektorn. Det är hög tid att se på träets möjligheter med nya ögon.

Fotoserien Fast, Light and Green fångar själva essensen i framtidens byggande Sättet som vi bygger på idag såväl som i framtiden har stor betydelse inte bara för klimatet och människans välbefinnande utan också för den ekonomiska tillväxten och välståndet. Med denna inspirerande fotoserie, som visades första gången på en utställning den 16 juni, vill Metsä Wood uppmana hela den globala byggsektorn att vara med och utveckla snabba, lätta och gröna lösningar. I praktiken betyder det att de aktivt bör använda varje tillfälle till att välja mer hållbara, mer materialeffektiva och produktiva byggmetoder. Själva essensen i begreppet snabbt, lätt och grönt byggande fångas av fotografen Kimmo Syväri, som hoppas inspirera byggexperterna med sin konst.

”De byggnader som byggs idag kommer att hålla länge och har stor påverkan på miljön omkring oss. Min förhoppning är att arkitekter, designers och andra byggexperter ser budskapet i mina foton och att de fungerar som en uppmaning att höja ambitionsnivån. Trä är ett fantastiskt material: hållbart, estetiskt tilltalande och med mer naturkänsla än betong eller metall. Det betyder förstås inte att allt måste byggas i trä. Men eftersom det har så många fantastiska egenskaper borde det dock alltid finnas med som ett möjligt alternativ”, förklarar Syväri.

Välbekant arkitektur och konceptuella teman som blickfång

Fotoserien Fast, Light and Green fångar själva essensen i framtidens byggandeI serien ingår foton både med arkitektonisk inriktning och med mer konceptuella teman. Syväri avslöjar att de skenbart enkla och okomplicerade bilderna krävde mycket planering från hela det kreativa teamet.

Alla fotografier i serien bjuder på insikter som är värdefulla för den som bygger i trä, men det finns också plats för mer personliga reaktioner och tolkningar. Den berömda vyn över Wall Street i New York ger till exempel upphov till många olika associationer, men i den här kontexten blir den en påminnelse om att vi måste börja bygga högre, snabbare och mer hållbart nu när vi står inför en ökande urbanisering och migration till städerna. En bild av ett stycke trä utsmyckat med ett flamliknande mönster får också en djupare betydelse när den kopplas samman med bioenergi; dagens träprodukter kan produceras på ett sätt som genererar mer bioenergi än vad som förbrukas.

”Bilderna är tänkta som en intressant kombination av det välbekanta och det oväntade. När välkända byggnader eller former och symboler skapas på nytt i trä, skapar det en motsägelse, men det skapar samtidigt ett annorlunda, och förhoppningsvis inspirerande, perspektiv på framtidens byggande”, menar Syväri.

En hyllning till träets estetiska värden

Fotoserien Fast, Light and Green fångar själva essensen i framtidens byggande Metsä Wood har med tiden insett att traditionella bilder av träbyggnader inte lyckas fånga de estetiska värdena hos trä fullt ut. Bilderna var ofta trista och tekniska, och saknade djupare mening. Syväri och hans kreativa team gav serien ett fördjupat fokus och utformade den som en hyllning till träets skönhet – och alla de sätt som vi kan uppleva det med våra sinnen.

”Trä känns nära oss eftersom det är levande – precis som vi. Trästrukturer är både starka och estetiskt tilltalande, samtidigt som de ger isolering med miljöfördelar. Träden, som är själva källan, är vackra. Sedan passerar de igenom en ganska industriell process men kommer ut på andra sidan som byggelement där skönheten bevarats. Fotoserien är en hyllning till denna ”skönhetens cirkel”, som visar att man med rätt teknik och design kan återskapa träets inneboende skönhet”, avslutar Syväri.

Kimmo Syväri är en prisbelönt finsk fotograf och grafisk designer med över 16 års erfarenhet. Syväri har arbetat tillsammans med Metsä Group och Metsä Wood under flera år för att främja byggande i trä. Fotoserien Fast, Light and Green visades första gången på en utställning den 16 juni på Metsä Groups huvudkontor i Esbo i Finland.

Läs mer om Kimmo Syväri: www.kimmosyvari.com

Läs mer om snabbt, lätt och grönt byggande i trä: www.metsawood.com/publications

Bilder

För mer information kontakta:

Henni Rousu, Marknadschef, Metsä Wood,
tel. +358 (0) 40 5548388, henni.rousu@metsagroup.com.

PR förfrågningar, kontakta:
Björn Mogensen, Mogensen.info
bjorn.mogensen@mogensen.info
Tel +46-708-184298