Historiskt bad räddat med trä

Prefabricerade element kombinerar traditionell design med modern byggteknik

Published: 14/04/2016 04:50 AM

Den äldsta simbassängen i Hamburg, Kaifu-Bad, är ett skyddat monument som ursprungligen byggdes 1895. Det fick hållas stängt under flera år på grund av att taket var på väg att rasa. Renoveringsprojektet bjöd på flera utmaningar: behovet att värna den skyddade designen, förmåga att stå emot saltvatten och hög luftfuktighet samt att uppfylla moderna krav på hållbarhet. Det var inte möjligt med konventionella metoder eller stålkonstruktioner. Lösningen var prefabricerade träelement från Metsä Wood.

Kaifu-Bad - Wood offers every advantage against humidity and corrosion 

Trä har många fördelar vid risk för fukt och korrosion

 

Som en del av renoveringsprojektet gjordes en av poolerna om till ett unikt saltvattenbad. ”Även om det låter enkelt innebär det ovanliga utmaningar för våra arkitekter”, rapporterar Manfred Voss från den kända arkitektfirman MRLV. ”Saltvattnet har ett saltinnehåll på sex procent, vilket är bra för människor men dåligt för stål. Saltet innebär att materialet blir väldigt utsatt för korrosion. Vi visste redan från början att en vanlig lösning inte skulle fungera.”

De gamla slitna takstolarna behövde ersättas med en stålfri konstruktion. Arkitekten samarbetade med byggingenjören Stefan Heidrich från WTM Engineers. Hela renoveringen genomfördes utan metallfogar. Trä valdes i första hand eftersom det var det enda material som både klarade stora temperaturförändringar och den korrosion som fukten, saltvattnet och klorvattnet ger upphov till. ”Med hjälp av industritillverkade, dimensionellt stabila Kerto-Q-golvbjälkar fick vi en effektiv lösning. Vi kunde utveckla en specialanpassad design som lever upp både till de statiska och ekonomiska kraven,” fortsätter Voss.

Structural drawing of Kaifu-bad wood structures 

Prefabricering sparar tid och pengar

Att bygga en sådan speciell typ av tak med träprodukter, stort inslag av prefabricering och många fogar utan metall är ett nytt tillvägagångssätt i Tyskland. Tack vare användningen av Kerto® LVL (Laminated Veneer Lumber)-element var projektet även en ekonomisk framgång: Eftersom alla trädelar var industritillverkade var de redo att installera på plats, vilket gav betydligt kortare byggtider. Besparingarna från den snabbare installationen täckte extrakostnaderna som den utmanande konstruktionen och fuktskyddet innebar.

Kertos mångsidighet bevarar tunnformade valv

Pre-fabricated Kerto® LVL wood elements 

Under renoveringen av Kaifu-Bad användes Kerto-produkter för en rad ändamål – allt från balkar till skivor. Kertos strukturer gav en mycket stark och dimensionellt stabil lösning som även kunde hantera mycket tung belastning. Exempelvis kunde huvudbjälkarna tillverkas med en tjocklek på endast 134 mm trots det 14 meter långa spannet. De 69 millimeter tjocka Kerto-Q-paneler som används till yttertaket fungerar inte endast som skivor utan ger även takstrukturerna och de ursprungliga tegelväggarna stabilitet. Dessutom tillät Kerto-Q-skivorna en välvd sågning av den nedre delen av balkarna, vilket bevarade valvets historiska tunnform.

Den framgångsrika renoveringen av Kaifu-Bad var ett resultat av ett professionellt, serviceinriktat samarbete mellan leverantören, designern och byggaren.

Se hela rekonstruktionen av det historiskt värdefulla Kaifu-Bad på www.metsawood.com/publications.

Bilder: http://databank.metsagroup.com/l/9TMvLgk8zgQQ


För mer information kontakta:
Henni Rousu, Marknadschef, Metsä Wood, mobil: +358 (0) 40 5548388, henni.rousu@metsagroup.com.

PR förfrågningar, kontakta:
Björn Mogensen, Mogensen.info
bjorn.mogensen@mogensen.info
Tel +46-708-184298


Metsä Wood erbjuder miljövänliga träprodukter av hög kvalitet för byggbranschen, industrin och distributionspartnerna. Produkterna tillverkas av högklassig och förnybar nordisk träråvara. Vår omsättning 2015 var 0,9 miljarder euro och vi sysselsätter cirka 2 000 personer. Metsä Wood hör till Metsä Group.