Metsä Wood Spruce PLY MouldGuard

Metsä Wood Spruce MouldGuard

Plywood blir allt populärare eftersom den är miljövänlig, men nu är den också tåligare, starkare och mer lättarbetad

Published: 27/09/2017 12:00 AM

Tittar vi på världens arkitektutbildningar, designskolor och inte minst allt fler tidskrifter för form, design och arkitektur blir trenden mot trä väldigt tydlig. Trä är lättarbetat, smidigt, lätt och framför allt miljövänligt. Dessutom tilltalar möjligheterna att ta fram spännande design i trä.

För att se hur plywood används ute i nyproduktionen besökte vi bygget av nya hyresrätter i utkanten av Visby på Gotland. Det är den lokala byggfirman Wisab som står för bygget. Spruce Ply MouldGuard logo

Spruce MouldGuard perfekt för klimatet på Gotland med extra mycket sol, vind och väta

Byggverksamheten runt Visby är stark. De gamla gårdarna på landsbygden köps upp av fast- och utlänningar medan de unga vill njuta av Visbys möjligheter. Därför byggs det mycket i och runt Visby.

Nu gäller det också att bygga energisnålt så att uppvärmningsbehovet minimeras. Det går igen i varje detalj som fönster, isolering och materialval. Även ventilationen är individuell för varje lägenhet och anpassad till någon är i lägenheten eller ej.

– Egentligen är det familjerna som bor i lägenheterna som står för den mesta uppvärmningen, säger produktionsledaren Sven Yxfeldt. Visst, lite stöd i form av fjärrvärme finns samt solpaneler på taken som hjälper till med att värma vattnet. Gotland är den solsäkraste platsen i Sverige och med dagens effektiva solpaneler blir det en bra lösning.

Högst upp på taket används det nya materialet, Metsä Wood Spruce MouldGuard som är antimögelbehandlad, försedd med not & spont och samtidigt lätt att hantera och montera jämfört med traditionell råspont och råspontsluckor. Den passar väl in i ett kvalitetsbyggt hus.

Installation of Spruce Ply MouldGuard

– Egentligen började det med att vi testade skivorna på grannhusen med gott resultat och sedan var det naturligt att fortsätta när vi byggde vidare på området.

Spruce MouldGuard plywooden skruvas fast i balkarna som håller upp taket, sedan beläggs den med takpapp och ytskikt i form av en gummimatta. Under takplywooden är vinden öppen och ventilerad. Fördelen med materialet är att den är antimögelbehandlad från fabrik och inte behöver behandlas ytterligare på byggarbetsplatsen.

– Det gör att vi inte behöver måla på något i efterhand som sluter till taket och gör att luften står stilla. Då blir det ändå lätt fukt- och mögelskador, säger Sven. Det känns inte långsiktigt. Dessutom är plywoodplattorna med sina 2400 X 600 mm lagom stora för en person att bära. När de är större måste det till två personer för att bära. Nu är vi tre varav en kan hämta nya skivor hela tiden medan de två andra bygger. Dessutom kan det vara ganska läskigt att bära stora plywoodskivor högt uppe på taket när det blåser. De blir vindfång och jag har ofta fått avbryta arbetet när vinden varit för stark. Det här är både effektivare och säkrare.

– Den exakta passningen i det här nya materialet är viktig. Skivorna är alltid exakt lika stora och det blir därför inga glapp eller glipor som ger ett sämre tak. Tidigare har spalter på flera millimeter förekommit. Då får vi göra om vilket både är tråkigt och onödigt. Skivorna är dessutom behandlade på båda sidorna. Tidigare hände det att taket lagts upp och ned eftersom sidorna hade olika ytskikt och märkningen av sidorna var otydlig. Då var det också bara att göra om.

Skivorna är med sina 18 mm lite tunnare vilket gör dem enklare att hantera utan att de på något sätt känns klena. Även vintrar med mycket tung blötsnö kommer inte att innebära något problem.

I utrymmet under takplywooden ligger det isolering men utrymmet är väl ventilerat vilket även det ger en bättre, torrare och hållbarare miljö.

Spruce MouldGuard är mer lättarbetat, har högre formstabilitet och ger mindre efterarbeten

Utöver de rent estetiska möjligheterna och möjligheterna att bearbeta plywooden finns många andra fördelar.

  • Det är lätt. Lätt att hantera, lätt att bära.
  • Mindre format ger mindre vindfång, väldigt viktigt om man befinner sig högt upp på ett tak. 
  • Plywood har en högre formstabilitet än normalt trä. Ingen risk för stora glipor eller öppna skarvar efter en viss tid.
  • Det är tunt men det har hög hållfasthet i förhållande till vikt och tjocklek.
  • Mycket av detta gör materialet så mycket mer lättarbetat för snickare och gör också varje snickare mindre avhängig av kollegor för transporter på byggena.

Spruce MouldGuard har löst mögelproblemet en gång för alla

Metsä's plywood, Spruce MouldGuard, erbjuder ett starkt grundläggande mögelskydd. Mögel är ett av de största hoten mot trä i fuktiga och varma miljöer. Möjligheten att använda plywood utomhus för tak, väggar, möbler är plötsligt här. Egentligen är det bara fantasin som sätter gränser. Sedan går det att bygga på skyddet mot mögel med brandskydd och även måla i lämplig kulör.

Möjligheterna är på plats.