Ny version av Finnwood – Gratis!

​Snabb och lätt dimensionering av konstruktionsdelar

Published: 15/06/2017 12:00 AM

Finnwood dimensioneringFINNWOOD® är en mjukvara utvecklad av Metsä Wood för dimensionering av enskilda träkonstruktioner utförda av Kerto®-produkter, Kerto-Ripa® element eller andra Metsä Wood produkter.

FINNWOOD® 2.3 ersätter den gamla 2.2 versionen och bärande konstruktioner utförs nu i enlighet med Eurocode 5 (EN 1995-1-1), dess tillägg A1:2008 och A2:2014 samt BFS 2015:6 (EKS 10).

NYA FUNKTIONER

  • Dimensionering i enlighet med EC 5
  • Flexibel anpassning av både konstruktioner och laster
  • Snölastguide för enklare definiering av snölaster
  • Fler hjälpmöjligheter
  • Konstruktionsdetaljer: Urtag, hål, leder, sidostöd
  • PDF-utskrift av resultaten
  • Design av Kerto-Ripa® element

Ladda ner idag: Finnwood