Snabbt träbyggande i stadsmiljö är ett ansvarsfullt val

Träkonstruktioner är lösningen när gamla flerbostadshus ska byggas på med nya våningar, och när tillgången på mark är begränsad. Jussi Björman förklarar fördelarna med det lätta och klimatvänliga Kerto® LVL för byggnation.

Runt om i världen flyttar människor in till städerna, vilket ökar behovet av byggande i stadsområden. Tillgången på mark är begränsad, vilket betyder att man tvingas bygga på små markplättar eller ovanpå befintliga byggnader. I tyska Bonn upptas till exempel 6,6 miljoner kvadratmeter landyta av bostadshus. Ungefär 27 procent av fastigheterna i detta område kan byggas på med flera våningar. Det innebär 20 000 nya lägenheter.

Metsä Groups projekt Urban Carbon syftar till att öka förståelsen för urbant boende och byggande. En lösning för modernt byggande är hybridkonstruktioner, som uppfyller det växande behovet av hållbar, snabb och lätt byggnation. 

Trä är idag det enda förnybara byggmaterialet som kan användas för storskaligt byggande. Som exempel kan nämnas att den skog som behövs för ett 1 400 m2 flerbostadshus har en återväxttid på under fyra minuter. Betong och stål, som är det vanligaste att använda i byggbranschen, är inte förnybara. Lösningar för att återanvända och återvinna dessa material kommer att bli ytterst viktiga i framtiden.

Kerto LVL är snabbt, lätt och grönt 

Lätta, hållbara och brandtåliga byggmaterial behövs för påbyggnad av extra våningar. Vikten på Kerto LVL-element är cirka 20 procent av vad betong väger, och de limmade Kerto GLVL-stommarna ökar trämaterialets naturliga styrka. 

Elementen tillverkas i fabriker och transporteras direkt till byggarbetsplatsen. Det snabbar på byggprocessen och säkerställer att projektet hålls inom budgeten. Kerto LVL-element har låg vikt, så att fler element kan transporteras per last. Det gör det lättare att optimera logistiken och minskar även transportutsläppen. Elementen är lätta och enkla att flytta, även på hektiska byggarbetsplatser i stadskärnorna.  

Kerto LVL är klimatvänligt att tillverka och använda. Det tillverkas i fabriker som använder förnybar energi och råvarorna används så effektivt som möjligt. Det avfall som uppkommer slutar som flis i ett massabruk eller som bioenergi.  Metsä Woods Kerto LVL-fabriker använder trä från hållbart skötta nordiska skogar. 


I Finland växer skogarna mer än de utnyttjas 

Träprodukter spelar en viktig roll för att binda koldioxid så att den inte når atmosfären. Kerto LVL-produkterna är därför viktiga kollager under hela sin livstid. Varje träd som används inom byggbranschen lagrar kol och ger plats för nya plantor – nya kolsänkor. Varje träd som fälls ersätts med fyra plantor. I Finland växer skogarna mer än de utnyttjas, och mängden trä i skogarna ökar varje år. Genom god skogsvård kan vi påverka hur skogarna växer och hur mycket kol de kan binda. I år har finska skogsägare köpt mer än 35 miljoner plantor genom oss på Metsä. 


Mot en mer hållbar framtid med Kerto LVL 

Koldioxidutsläppen under såväl byggnation som bruksskede måste minimeras inom byggbranschen i framtiden. Därför är det mycket viktigt att använda material som möjliggör en hållbar framtid. Att använda Kerto LVL är ett sätt att göra tillbyggnader i städer och lagra kol i byggnader under hela deras livstid.

Director, Business Development, Construction, Metsä Wood 

Jussi Björman, civilingenjör med examen 2010 från Aalto-universitetet, Högskolan för teknikvetenskaper. Efter examen arbetade han som konstruktör i renoverings- och exportprojekt. Björman kom till Metsä Wood 2011. 

Han är idag utvecklingsdirektör med ansvar för global affärsutveckling inom byggindustrin och för teknisk kundtjänst. Han är specialiserad på projektledning och Kerto® LVL-produkter (laminated veneer lumber).


Fler artiklar