Talking Wood with Lasse Hietanen

Effektiv tillverkning av prefabricerade träelement

Talking Wood med Tero Vesanen – effektiv tillverkning av prefabricerade träelement

I vår Talking Wood-video delar Tero Vesanen med sig av sina tankar om VVR Woods samarbete med Metsä Wood och hur effektivt det är att använda industriellt prefabricerade träelement för byggnation. Vesanen lovordar Metsä Woods vilja att dela med sig av sina kunskaper för att tillsammans utveckla industriellt prefabricerat byggande. Samarbetet sträcker sig från utveckling av nya byggsystem baserade på Kerto® LVL-element (laminated veneer lumber) till tekniska detaljfrågor. 

VVR Wood har blivit Finlands största leverantör av flerbostadshus byggda med trästomme. Träelement uppbyggda med Kerto® LVL ger många fördelar för industriell prefabricering – lätta stommar minskar transportkostnaderna, går fort att montera och är ett sätt för byggbranschen att snabbt ställa om till grönare byggnation.