Spännviddstabeller för Kerto LVL

Spännviddstabeller för Kerto LVL

Spännviddstabellerna för Kerto LVL -balkar och -reglar hjälper dig som konstruktör att jobba snabbare och mer effektivt. Tabellerna nedan beskriver de vanligaste dimensionerna för golvbalkar, och övertycken i enlighet med lokala lagar och reglar. Använd dessa tabeller för att hitta den optimala dimension för ditt projekt. 

För mer teknisk information gällande användande av, se Kerto LVL manual och the European LVL Handbook.

 LVL används till bjälklagskonstruktioner för byggnader i trä, stål och betong. De unika egenskaperna hos LVL möjliggör effektiv materialanvändning och snabbt montage för både prefabricerade element och platsmontage. Balkar i LVL kan tillverkas i många olika tvärsnitt vilket gör att du kan optimera konstruktionen. Det är enkelt att jobba med Kerto LVL med vanliga verktyg, inga specialverktyg behövs.

 

Spännviddstabeller för LVL som bjälklagsbalkar

Höga och smala LVL-balkar medger långa spännvidder vilket möjliggör öppna och flexibla planlösningar. Det går att göra stora hål i LVL-balkar för installation av ventilationsrör, värme- och vattenledningar.

 

Anteckningar:

 • Beräkningen görs enligt standard EN 1995-1-1 med National Annex of Sweden.
 • Serviceklass 1 eller 2. Konsekvensklassen är CC2. Den permanenta belastningen är 0,6kN / m².
 • Skiljeväggbelastningen är 0,3 kN / m2. Stödlängd är 45 mm eller mer. Spånskiva (22 mm) ovanpå bjälkarna.
 • Stödlinje i mittspänn, en linje om spännvidd mindre än 4 m och i övrigt två staglinjer c / c 1000 mm.
 • Detta dokument ägs av Metsäliitto Osuuskunta (Metsä Wood) och skyddas av upphovsrätt (copyright). Dokumentet ger allmän information om våra produkter som producerats enligt den harmoniserade standarden hEN14374. Dokumentet och dess information skall inte användas som råd eller definitiv informationskälla angående våra produkter. Metsäliitto Osuuskunta accepterar inte något ansvar för skada som förorsakas genom att lita på informationen som inkluderats i eller som saknas från detta dokument. Metsä Wood och Kerto är Metsäliitto Osuuskuntas (Metsä Wood) registrerade varumärken.
 • All slutlig konstruktion bör alltid utföras av kvalificerad personal.


Spännviddstabeller för LVL som överstycke och primärbalkar för bostadsbjälklag

Genom att välja LVL som primärbalk kan du ha avstånd mellan lastbärande pelare eller väggar samt möjlighet till större öppningar för exempelvis fönster och dörrar. Det är fanerstrukturen i LVL som ger balkarna raka och exakta tvärsnitt med hög elasticitetsmodul.


Anteckningar:

 • Beräkningen görs enligt standard EN 1995-1-1 med National Annex of Sweden.
 • Serviceklass 1 eller 2. Konsekvensklassen är CC2.
 • Den permanenta belastningen är 20% av den totala karakteristiska belastningen.
 • Stödlängden ska utvärderas separat.
 • Strålen har en vridbockning i sidled på toppytan med en avstånd på högst 600 mm
  och laster är belägna vid sidovridningsbockningsstöden.
 • Detta dokument ägs av Metsäliitto Osuuskunta (Metsä Wood) och skyddas av upphovsrätt (copyright). Dokumentet ger allmän information om våra produkter som producerats enligt den harmoniserade standarden hEN14374. Dokumentet och dess information skall inte användas som råd eller definitiv informationskälla angående våra produkter. Metsäliitto Osuuskunta accepterar inte något ansvar för skada som förorsakas genom att lita på informationen som inkluderats i eller som saknas från detta dokument. Metsä Wood och Kerto är Metsäliitto Osuuskuntas (Metsä Wood) registrerade varumärken.
 • All slutlig konstruktion bör alltid utföras av kvalificerad personal.


Spännviddstabeller för LVL som överstycke, takbjälkar, primärbalkar 

I tak behövs utrymme för isolering och en jämn och slät yta för snabbt montage av isolering. Med LVL som huvudbalk i takkonstruktioner får du raka, lätta och exakta balkar.

 

Anteckningar:

 • Beräkningen görs enligt standard EN 1995-1-1 med National Annex of Sweden.
 • Serviceklass 1 eller 2. Konsekvensklassen är CC2.
 • Den permanenta belastningen är 20% av den totala karakteristiska belastningen.
 • Stödlängden ska utvärderas separat.
 • Strålen har en vridbockning i sidled på toppytan med en avstånd på högst 600 mm
  och laster är belägna vid sidovridningsbockningsstöden.
 • Detta dokument ägs av Metsäliitto Osuuskunta (Metsä Wood) och skyddas av upphovsrätt (copyright). Dokumentet ger allmän information om våra produkter som producerats enligt den harmoniserade standarden hEN14374. Dokumentet och dess information skall inte användas som råd eller definitiv informationskälla angående våra produkter. Metsäliitto Osuuskunta accepterar inte något ansvar för skada som förorsakas genom att lita på informationen som inkluderats i eller som saknas från detta dokument. Metsä Wood och Kerto är Metsäliitto Osuuskuntas (Metsä Wood) registrerade varumärken.
 • All slutlig konstruktion bör alltid utföras av kvalificerad personal.


Spännviddstabeller för icke lastbärande mellanväggar i LVL 

Väggreglar i LVL möjliggör byggande av stabila och styva mellanväggar tack vare sin dimensionella stabilitet Det ger också en stabil montage för dörr- och fönsterkarmar samt en stabil och jämn yta att montera skivor på.

 

Anteckningar:

 • Beräkningen görs enligt standard EN 1995-1-1 med National Annex of Sweden.
 • Serviceklass 1 eller 2. Konsekvensklassen är CC2.
 • Detta dokument ägs av Metsäliitto Osuuskunta (Metsä Wood) och skyddas av upphovsrätt (copyright). Dokumentet ger allmän information om våra produkter som producerats enligt den harmoniserade standarden hEN14374. Dokumentet och dess information skall inte användas som råd eller definitiv informationskälla angående våra produkter. Metsäliitto Osuuskunta accepterar inte något ansvar för skada som förorsakas genom att lita på informationen som inkluderats i eller som saknas från detta dokument. Metsä Wood och Kerto är Metsäliitto Osuuskuntas (Metsä Wood) registrerade varumärken.
 • All slutlig konstruktion bör alltid utföras av kvalificerad personal.