Spännviddstabeller för Kerto LVL

Spännviddstabeller för Kerto LVL

Spännviddstabellerna för Kerto LVL -balkar och -reglar hjälper dig som konstruktör att jobba snabbare och mer effektivt. Tabellerna nedan beskriver de vanligaste dimensionerna för golvbalkar, och övertycken i enlighet med lokala lagar och reglar. Använd dessa tabeller för att hitta den optimala dimension för ditt projekt. 

För mer teknisk information gällande användande av, se Kerto LVL manual och the European LVL Handbook.

 LVL används till bjälklagskonstruktioner för byggnader i trä, stål och betong. De unika egenskaperna hos LVL möjliggör effektiv materialanvändning och snabbt montage för både prefabricerade element och platsmontage. Balkar i LVL kan tillverkas i många olika tvärsnitt vilket gör att du kan optimera konstruktionen. Det är enkelt att jobba med Kerto LVL med vanliga verktyg, inga specialverktyg behövs.