Spännviddstabeller för Kerto LVL

Spännviddstabellerna för Kerto LVL S-balkar och Kerto LVL T-reglar hjälper dig som konstruktör att jobba snabbare och mer effektivt. Tabellerna nedan beskriver de vanligaste dimensionerna för golvbalkar, övertycken och reglar i enlighet med lokala regler och bestämmelser. Använd dessa tabeller för att hitta den optimala dimension för ditt projekt.

Dimensioneringstabeller för Kerto LVL Q-skivor gör det enkelt att se vilken lastkapacitet olika tjocklekar på Kerto LVL Q-skivor har. Det gör det enkelt för konstruktörer att i tidigt skede göra preliminära dimensioneringar för lastbärande massiva träväggar med Kerto LVL Q- skivor i enlighet med lokala regler och bestämmelser.

För mer teknisk information gällande användande av, se Kerto LVL manual och the European LVL Handbook.

LVL används till bjälklagskonstruktioner för byggnader i trä, stål och betong. De unika egenskaperna hos LVL möjliggör effektiv materialanvändning och snabbt montage för både prefabricerade element och platsmontage. Balkar i LVL kan tillverkas i många olika tvärsnitt vilket gör att du kan optimera konstruktionen. Det är enkelt att jobba med Kerto LVL med vanliga verktyg, inga specialverktyg behövs.